O czasopiśmie

Uprzejmie informujemy, że „Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa" jest nowym pismem naukowym stworzonym w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, które poświęcone jest szeroko rozumianej problematyce bezpieczeństwa i współczesnych stosunków międzynarodowych.

Obecnie trwa nabór artykułów do pierwszego numeru, którego wydanie przewidziane zostało w drugiej połowie 2016 roku.
 
Wszystkie zgłoszone artykuły zostaną przekazane do recenzji, która zostanie przygotowana przez samodzielnych pracowników nauki według wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.
 
Wszystkie dodatkowe informacje związane z publikowaniem na łamach „Jagiellońskiego Przeglądu Bezpieczeństwa" możecie Państwo uzyskać kontaktując się z członkami redakcji pod adresem jpb@uj.edu.pl
 
Redakcja